Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vei og ferdsel

Søknadspliktig tiltak

Opparbeiding av veg, parkeringsplass og ny avkjørsel er søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1, og krever ansvarsrett.

Vegtrasè/parkeringsplass tegnes inn i kart (målestokk 1:500 eller 1:1000) og legges ved søknad om tiltak. Søknadsskjema ligger i høyrefeltet.

Ny avkjørsel

Søknad om ny avkjørsel må innsendes Statens Vegvesen for godkjennelse. Kart med inntegnet avkjørsel må vedlegges. Søknadsskjema ligger i høyrefeltet.

Vegrett

Dersom planlagt vegtrasè går over annen eiers eiendom, må adkomst og eventuelt parkering på hovedeiendommen sikres ved dokument, som må tinglyses (Jfr. § 27-4). Erklæring om vegrett ligger i høyrefeltet.

 
Sist endret 27.11.2015

Kontakt

Paul Arne Sørgård
Paul Arne Sørgård
Landbrukssjef
90 63 61 63