Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vann

Stor bekk - Klikk for stort bilde Joar Hauknes

 

SØKNAD OM TILKNYTNING TIL DEN KOMMUNALE VANNLEDNINGEN

Ved søknad om tilknytning til den kommunale vannledningen, må det vedlegges situasjonskart over eiendommen.

 

 

Kart skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000. Kart finner du her. På kartet må ledningstrasèen tegnes inn så nøyaktig som mulig, fra tilknytningspunkt til bygning. Evt. stoppkraner og kummer tegnes også inn.

Dersom vannledning må krysse annen eiers eiendom fram til hovedvannledningen, må dette avklares med eier. Bruk skjema "Erklæring for legging av VA-ledninger over annen eiers eiendom" som ligger til høyre.

Anboring på kommunens vannledning skal utføres av driftsavdelingen for vannverket, eller det foretak kommunen bemyndiger. For arbeidet på utvending vann- og avløpsanlegg forutsettes det at det under hele arbeidet er operatør tilstede som har ADK1-kompetanse.

Det tillates ikke innlagt vann i bygninger før det evt. er gitt utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg.

INFORMASJON OM VANNTILKNYTNING KOMMUNALT VANN

Avdeling teknisk, landbruk og miljø i Roan kommune har ikke fullstendig oversikt over hvilke eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen.

Det vil i nærmeste framtid bli utsendt brev til en del eiere av hytter og fritidsbygg i Roan kommune for å få klarhet i hvilke eiendommer som er tilknyttet det kommunale vannledningsnettet.

De tilfellene av utført tilknytning varslet før 31.12.2015, vil ikke bli ilagt gebyr med høyere sats enn tilknytningsavgiften, samt vannavgift beregnet for årene etter tilknytning.  Gebyrsatser ligger på Roan kommunes hjemmeside.

Fra og med 01.01.2016 vil alle eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen uten at de er registrert, bli betegnet som ulovlig tilknyttet. Dette vil medføre en ulovlighetsoppfølging, med ekstra gebyr.

Les brevet i sin helhet her (PDF, 186 kB).

 
Publisert av Paul Arne Sørgård. Sist endret 17.01.2017

Kontakt

Geir Ola Aune
Geir Ola Aune
Sektorleder
Fant du det du lette etter?
Login for redigering