Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vann

Stor bekk - Klikk for stort bilde Joar Hauknes

 

SØKNAD OM TILKNYTNING TIL DEN KOMMUNALE VANNLEDNINGEN

Ved søknad om tilknytning til den kommunale vannledningen, må det vedlegges situasjonskart over eiendommen.

 

 

Kart skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000. Kart finner du her. På kartet må ledningstrasèen tegnes inn så nøyaktig som mulig, fra tilknytningspunkt til bygning. Evt. stoppkraner og kummer tegnes også inn.

Dersom vannledning må krysse annen eiers eiendom fram til hovedvannledningen, må dette avklares med eier. Bruk skjema "Erklæring for legging av VA-ledninger over annen eiers eiendom" som ligger til høyre.

Anboring på kommunens vannledning skal utføres av driftsavdelingen for vannverket, eller det foretak kommunen bemyndiger. For arbeidet på utvending vann- og avløpsanlegg forutsettes det at det under hele arbeidet er operatør tilstede som har ADK1-kompetanse.

Det tillates ikke innlagt vann i bygninger før det evt. er gitt utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg.

INFORMASJON OM VANNTILKNYTNING KOMMUNALT VANN

Avdeling teknisk, landbruk og miljø i Roan kommune har ikke fullstendig oversikt over hvilke eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen.

Det vil i nærmeste framtid bli utsendt brev til en del eiere av hytter og fritidsbygg i Roan kommune for å få klarhet i hvilke eiendommer som er tilknyttet det kommunale vannledningsnettet.

De tilfellene av utført tilknytning varslet før 31.12.2015, vil ikke bli ilagt gebyr med høyere sats enn tilknytningsavgiften, samt vannavgift beregnet for årene etter tilknytning.  Gebyrsatser ligger på Roan kommunes hjemmeside.

Fra og med 01.01.2016 vil alle eiendommer som er tilknyttet den kommunale vannledningen uten at de er registrert, bli betegnet som ulovlig tilknyttet. Dette vil medføre en ulovlighetsoppfølging, med ekstra gebyr.

Les brevet i sin helhet her (PDF, 186 kB).

 

Ved planlagt arbeid på vannledningsnettet, vil kommunen varsle om det på forhånd. Det gjelder blant annet spyling og vask av ledninger, nedsetting av nye kummer, arbeid i eksisterende kummer, eller arbeid på ledninger.

Ved uforutsette hendelser, som brudd og lignende, vil abonnentene bli varslet så snart det lar seg gjøre. 

Ved slike hendelser anbefales abonnentene å ta følgende forholdsregler:

  • Abonnentene må tappe seg opp nødvendig vann før stengning 
     
  • Unngå bruk av vann generelt, varmtvann og oppvask-/ vaskemaskiner og annet
     
  • Tapp godt ut med kaldtvann når vannet kommer tilbake
     
  • Rengjør siler og kraner


Det vil bli varslet om antatt tidsrom vannet vil være utkoblet. Dersom uforutsette hendelser oppstår, kan vannet bli utkoblet over en lengre periode. Ved planlagt vannavstengning vil dette normalt bli utført klokken 09.00. Vannet settes på så snart arbeidet er utført. Man vil prøve å få vannet påsatt senest klokken 15.00.

Kontakt

Geir Ola Aune
Geir Ola Aune
Sektorleder
72 51 00 15
91 38 51 05
Fant du det du lette etter?