Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eiendomsskatt

Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt (eigedomsskattelova) av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2,3 og 4 vedtok Roan kommunestyre i sitt møte 18.12.14, sak 78/14, å skrive ut eiendomsskatt i Roan kommune for eiendomsskatteåret 2015.

Videre om vedtaket:
 
A. Eiendomsskatten omfatter faste eiendommer i hele kommunen jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd, bokstav a.
B. Eiendomsskattesatsen er 7 promille for verker og bruk og næringseiendommer og 4 promille for bilig og fritidseiendom, jf. eigedomsskattelova § 11.
C. Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 15.04. og 15.10.
D.

Eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av kommunestyret 11.09.14 i sak 47/14 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015 jf. eigedomsskattelova § 10.

E. Sakkyndig skattetakstnemnd og klagenemnd er tidligere valgt av kommunestyret. Eiendomsskatten skrives ut av rådmannen, som blir tillagt de funksjoner som loven tillegger eiendomsskattekontoret. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03.15.