Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

PPT for Nord-Fosen

PPT for Nord-Fosen er en interkommunal tjeneste for kommunene Osen, Roan og Åfjord.

Hva er PP-tjenesten?
 

PPT er en lovpålagt tjeneste alle kommuner skal ha, jf. opplæringsloven. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Sammen skal vi legge til rette for elever med særskilte behov. Det skal skje i samarbeid med øvrige kommunale tjenester.

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige organ, i spørsmål om retten til spesialundervisning i barnehage, hjem og skole. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.


Hva kan vi bistå med?
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste skal gi råd, veiledning og hjelp til hjem, barnehage og skole. PPT sine arbeidsoppgaver er kort oppsummert:

 • Bidra med råd og veiledning til foresatte og personell i barnehage og skole
   
 • Kartlegging og utredning av ulike typer vansker
   
 • Logopedisk hjelp i førskole og grunnskolealder
   
 • Samtaler med barn som opplever sin situasjon som vanskelig
   
 • Viderehenvisning til statlige pedagogiske kompetansesenter
   
 • Delta i ansvarsgrupper rundt barn og unge
   
 • Sakkyndighetsutredning

Våre skjema:

Olweusgruppen mot mobbing

Skoleporten

Kunnskapsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Statped.no
 

Regional håndbok og strategisk plan:

  

Kontakt

Rune Svartvatn
Ped.psyk. rådgiver
72 53 02 83
Nella Bugge
Logoped
72 53 02 82
48 07 52 82
Jan Ole Pedersen
Faglig leder
72 53 02 92
PPT for Nord-Fosen
Fant du det du lette etter?