Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søke tilskudd

Spillemidler
Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Søkerne må selv legge inn sine søknader med alle vedlegg via www.idrettsanlegg.no. Søknader som er sendt inn tidligere år, men som ikke har mottatt spillemidler må sendes inn på nytt med aktuelle vedlegg. Søknadsfrist: 2. november.

Midler til allment kulturarbeid
Roan kommune fordeler midler til allment kulturarbeid hvert år til lag og foreninger. Søknadsfrist: 2. november.
Søk her