Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Langtidsopphold

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud om helhetlige helse- og omsorgstjenester og bolig til pasienter med omfattende funksjonssvikt. Tilbudet gis ved kommunens sykeheim. Tjenesten innvilges for en lengre periode, eller som et opphold livet ut. Grundig kartlegging og vurdering må utføres for å komme fram om langtidsopphold er riktig omsorgsnivå for den enkelte. Alle vilkår for tildeling av pleie- og omsorgstjenester av praktisk og personlig hjelp, samt opplæring i heimen, skal være vurdert. Med dette menes at helsetjenester i heimen, praktisk bistand, korttidsopphold dagtilbud, og/eller evt. avlastning er vurdert som ikke hensiktsmessig før langtidsopphold i institusjon blir innvilget. Langtidsopphold kan innvilges til personer med somatisk helsesvikt og /eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk behandling som ikke kan ytes i heimen, personer som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.  Vederlag for oppholdet kreves i hht. «Forskrift for vederlag for opphold i institusjon», jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2

Publisert av Per-Eivind Strudshavn. Sist endret 17.06.2015