Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hverdagsrehabilitering

Lengst mulig i eget liv – i eget hjem. Hverdagsrehabilitering vil styrke fremtidens eldre, slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. Helse og omsorg er i gang med omstilling av tjenestene i retning mot hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring. Målet er at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltakende i eget liv så lenge som mulig. På den måten vil det være  potensielt mulig å forbedre innbyggernes livskvalitet. Hverdagsrehabilitering inkluderer kombinasjon av trening, teknologiske løsninger, endring av omgivelser og samarbeid med pårørende. Hverdagsmestring er tankesettet som tjenesten skal jobbe etter, der man i større grad enn tidligere skal ha fokus på brukers ressurser, og viktigheten av å ivareta de ressurser man har, og gjennom dette vinne mestring.

 

Kontakt

Rita S. Møllevik
Rita S. Møllevik
Enhetsleder pleie og omsorg
72 51 00 59
91 84 37 74
Fant du det du lette etter?