Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hverdagsrehabilitering

Lengst mulig i eget liv – i eget hjem. Hverdagsrehabilitering vil styrke fremtidens eldre, slik at de i større grad blir i stand til å mestre egen tilværelse. Helse og omsorg er i gang med omstilling av tjenestene i retning mot hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring. Målet er at den enkelte innbygger skal forbli uavhengig, selvhjulpen og aktivt deltakende i eget liv så lenge som mulig. På den måten vil det være  potensielt mulig å forbedre innbyggernes livskvalitet. Hverdagsrehabilitering inkluderer kombinasjon av trening, teknologiske løsninger, endring av omgivelser og samarbeid med pårørende. Hverdagsmestring er tankesettet som tjenesten skal jobbe etter, der man i større grad enn tidligere skal ha fokus på brukers ressurser, og viktigheten av å ivareta de ressurser man har, og gjennom dette vinne mestring.

 

Publisert av Per-Eivind Strudshavn. Sist endret 17.06.2015