Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Aktivitetstilbud

Det er tilbud om daglig aktivitet alle hverdager på sykeheimen. Aktivitetstilbudet ved kan også benyttes av beboere i omsorgsboliger alle hverdager. Eldresenteret har åpent en dag hver 14.dag, aktiviteter og kjøp av middag for hjemmeboende inngår i tilbudet. Det etterstrebes å møte brukerne på det nivået de er og tilrettelegge slik at den enkelte føler mestring i de aktivitetene som foregår. Sosial stimulering og å vedlikeholde ferdigheter er mål for tilbudet. Pårørendeforeninga og pensjonistforeninga har månedlige sosiale treff for alle i pleie- og omsorgtjenesten og hjemmeboende.