Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Roan sykeheim

Klikk for stort bilde

Har som målsetting å gi sykepleie, behandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet i forhold til den enkelte beboers funksjonsnivå. Vårt verdigrunnlag er basert på respekt og medbestemmelse for den enkelte, samt individuell behandling, likeverd og helhetstenkning.

Sykeheimen har 15 plasser totalt, inndelt i to avdelinger hvor 2 plasser er avsatt til korttids/avlastning og rehabiliteringsopphold. Alle rom er enerom, men ikke alle rom har eget bad og toalett. Sykeheimen har eget storkjøkken og vaskeri. Innehar eldresenter og dagtilbud med ulike aktiviteter hver ukedag. Pårørendeforeninga er en aktiv støttegruppe for beboerne i pleie- og omsorg.

Sykeheimen og hjemmetjenesten samkjørte sine tjenester med base i samme lokale, og felles turnus fra september 2017.

Roan sykeheim deltar i ordningen Livsgledehjem, en sertifiseringsordning for institusjoner i eldreomsorgen fra høsten 2017.
Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men et langvarig endringsarbeid, som skaper nye holdninger, metoder og rutiner i eldreomsorgen.