Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten er et transporttilbud til personer som på grunn av varige fysiske / psykiske funksjonshemminger ikke, ellr bare med store vansker, er i stand til å bruke vanlige kollektive transportmidler.

Det skal være direkte sammenheng mellom funksjonshemming og manglende evne til å bruke kollektive transportmidler.
Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser. Den skal ikke brukes til syketransport, reise til fysioterapi, legebesøk eller andre reiser som dekkes av NAV.
Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men godkjenning av brukere er delegert til kommunene.
 

Nytt fra 1. juli 2018
Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.
Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:                                                    Tildeling:
15. november                                                     1. januar
15. januar                                                           1. mars
15. mars                                                             1.mai
15. mai                                                               1. juli
15. juli                                                                 1. september
15. september                                                    1. november

Søknadsskjema og skjema for legeerklæring finner du her. Skjema kan også fås ved henvendelse til Roan kommune v/ sosialtjenesten.

Søknad med legeerklæring sendes:
Roan kommune, sosialtjenesten
Julie Næss vei 10
7180 Roan