Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rus og psykisk helsetjeneste


Beskrivelse:
Tjenesten skal gi mennesker med psykiske lidelse og/eller rusproblemer et tilbud som gir trygghet i tilværelsen og mulighet for vekst.
Tjenesten vil hjelpe mennesker med å forebygge tilbakefall av sykdom.
Tjenesten har en aktiv brukermedvirkning i planlegging og utforming.

Psykiatri- og rustjenesten er organisert under sektorleder for helse /sosial.Tjenesten har 1,1 årsverk og består av psykiatrisk koordinator og omsorgsarbeider.

Målgruppen for tjenesten er mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og mennesker i livskriser og sorg. Vi jobber med voksne over 18år. Tjenesten er gratis, men spesielle sosiale aktiviteter kan ha en egenandel.

Hvordan arbeider tjenesten:
Din opplevelse av egen situasjon er utgangspunktet for vårt samarbeid,
Kontakten skjer enten ved at du kommer til kontoret eller ved hjemmebesøk.

 - Tjenesten kan bidra til støtte og innsikt i egen situasjon, slik at den enkelte kan arbeide med å løse egne problemer.
 - Tjenesten kan gi støtte til å utvikle nærhet, fellesskap og samvær med andre mennesker.
 - Tjenesten tilbyr aktivisering og hjelp til sysselsetting.
 - Tjenesten koordinerer ansvarsgrupper i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.
 - Tjenesten tar initiativ til utforming av individuell plan.
 - Tildele og veilede støttekontakter.

Vi er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd og veiledning.

Samarbeidspartnere:
Spesialisthelsetjenesten, fastlegen, sosialtjenesten, NAV, hjemmebaserte tjenester og andre kommunale tjenester.

Du kan selv henvende deg til psykiatri- og rustjenesten, eller du kanha henvisning fra fastlegen, helseinstitusjoner,hjemmebaserte tjenester, sosialtjenesten eller andre innenfor hjelpeapparatet.Tjenesten tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven.Psykiatrisk koordinator kan kontaktes mellom kl. 08.00 – 15.30. Tlf. 72510042/ 414 60 230. Kontorlokaler i tilknytning til helsestasjon og legekontor.