Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

POSOM-team

 Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer.

Ved store kriser (katastrofer) kan det være behov ekstraordinær krisepsykiatrisk innsats, gjennom et eget POSOM-team.

POSOM-teamet står for «psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer».

Teamet er en organisert enhet som i følge lov om rett til nødvendig krisehjelp i den kommunen han eller hun oppholder seg i skal:

  • gi psykisk omsorg og støtte ved større ulykker, alvorlig fysisk/psykisk skade eller brå og uventet død, samt sucidale og etterlatte ved selvmord.
  • være tilgjengelig for nødetater, beredskapsenheter som trenger denne typen fagressurser i håndtering/oppfølging av slike hendelser
  • bistå med veiledning, koordinering og oppfølging av POSOM-relaterte oppgaver i kommunale tjenesteområder, skole, barnehager, arbeidsplasser og andre nettverk berørt av hendelsen.

Organisering

POSOM i Roan består av:: 

  • Kommunelege 
  • Lensmann
  • Sogneprest
  • Psykiatrisk koordinator
  • Helsesøster
  • Enhetsleder pleie og omsorg
  • Sektorleder helse og omsorg

Leder for psykisk helse er leder av POSOM.

POSOM utgjør den ekstraordinære kommunale psykososiale støttetjenesten som skal settes inn i en akuttfase og tidlig oppfølgingsfase.

POSOM er ikke en førsteinnsatsenhet og skal ikke pålegges stående beredskap.

POSOM-relaterte tiltak skal heller ikke utføres på skadestedet.