Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.
 
I vår kommune kan Forløpskoordinator for voksne og Helsesykepleier for barn/unge, kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Forløpskoordinatorer i Roan kommune er:

For voksne:

• Navn: Rita Møllevik
• Tlf.: 72510059/90713950

For Barn/Unge:

• Navn: Alice Forfot
• Tlf: 72510044/48204480