Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Individuell plan

Individuell plan er et samarbeidsverktøy. Tjenestemottakere med behov for koordinering av sine helse- og/eller sosiale tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Dette er nedfelt i regelverket for helse- og sosialtjenester. Om tjenestemottakere opplever at de tjenester de mottar er uoversiktlige, uklare og lite samordnet kan en individuell plan bidra til å bedre dette. Individuell plan kan gi tjenestemottakere større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning slik at tjenestene de mottar fremstår som helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset. Retten til individuell plan utløser ingen rettigheter i seg selv, men kan være et viktig verktøy i tjenestemottakers habiliterings-/rehabiliteringsprosess, med fokus på de områder som er viktig for tjenestemottaker i liver fremover.