Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koordinerende enhet

I henhold til Forskrift 2011-12-16-1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal det finnes en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen.
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosialt, psykososialt eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Tjenester og privatpersoner kan ta direkte kontakt med koordinerende enhet.

 

I Roan har vi valgt å dele koordinerende enhet i to.

Koordinerende enhet for barn og unge:
Koordinator: Helsesøster Camilla Sørmeland.
Kontaktinformasjon: Mail: camilla.sormeland@roan.kommune.no
Telefon: 72 51 00 44 mobil 41 14 50 04.
Postadresse: Roan kommune, koordinerende  enhet for barn og unge, helsestasjon, 7180 Roan

Koordinerende enhet for voksne:
Koordinator: Rita S. Møllevik.
Kontaktinformasjon: Mail: rita.mollevik@roan.kommune.no
Telefon: 72 51 00 59 mobil 90 71 39 50.
Postadresse: Roan kommune, koordinerende enhet for voksne, pleie og omsorg, 7180 Roan:

Koordinerende enhets oppgaver:

- Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for habilitering / rehabilitering.
- Overordnet ansvar for arbeid med individuell Plan (IP)
- Overordnet ansvar for oppnevning / opplæring av koordinater for plan.
- Motta melding om behov for IP.
- Sørge for utarbeidelse av rutiner og prosedyrer. 

 

Publisert av Per-Eivind Strudshavn. Sist endret 12.05.2015