Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Støttekontakt

Formålet med støttekontakt er å bidra til at de som ikke selv klarer å få en aktiv, sosial og meningsfylt fritid kan få assistanse til dette. Støttekontakt kan gis individuelt, i gruppe eller i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Tjenesten tildeles til personer som har psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger. Vedtak fattes ut fra kartlagte behov og vurdering . Timene skal brukes til deltakelse på kultur og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelse og egenaktivitet. Beboere ved institusjon med heldøgns bemanning prioriteres som hovedregel ikke ved fordeling av støttekontakttimer. Tjenesten er gratis, men du som trenger støttekontakt, må selv betale egne utgifter. Rammene fore oppdraget(målsetting, antall timer, kjøreordning, utgiftsdekning) er beskrevet i vedtaket og i oppdragskontrakt til støttekontakten.