Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Kommunen skal gi praktisk hjelp i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver bruker ikke kan klare selv. Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak og vedtakene vil bli fortløpende evaluert. Det er et mål for omsorgstjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Innhold og forventning dokumenteres i tjenestebeskrivelsene for helse og omsorg i Roan kommune. Egenbetaling i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Publisert av Joar Hauknes. Sist endret 29.11.2016

Kontakt

Rita S. Møllevik
Rita S. Møllevik
Enhetsleder pleie og omsorg
72 51 00 59
91 84 37 74
Fant du det du lette etter?