Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Kommunen skal gi praktisk hjelp i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten skal ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver bruker ikke kan klare selv. Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak og vedtakene vil bli fortløpende evaluert. Det er et mål for omsorgstjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Innhold og forventning dokumenteres i tjenestebeskrivelsene for helse og omsorg i Roan kommune. Egenbetaling i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.