Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vurderingen gjøres med grunnlag i en kartlegging, deriblant IPLOS. Tjenesten tildeles etter individuell/tverrfaglig vurdering for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikke greier å ivareta eget liv eller helse på en forsvarlig måte. Det er et mål for omsorgstjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet