Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vurderingen gjøres med grunnlag i en kartlegging, deriblant IPLOS. Tjenesten tildeles etter individuell/tverrfaglig vurdering for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikke greier å ivareta eget liv eller helse på en forsvarlig måte. Det er et mål for omsorgstjenesten at den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet

Publisert av Joar Hauknes. Sist endret 29.11.2016

Kontakt

Rita S. Møllevik
Rita S. Møllevik
Enhetsleder pleie og omsorg
72 51 00 59
91 84 37 74
Fant du det du lette etter?