Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenesten vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å gi bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. Brukerstyrt personlig assistanse er å forstå som en måte å organisere praktisk bistand på.Bruker kan ha rollen som arbeidsleder, men det er en forutsetning at bruker har egeninnsikt  og har ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen. Det skal være vurdert at BPA er det mest hensiktsmessige tilbudet til tjenestemottaker. Behovet kartlegges ved hjemmebesøk og vedtak vil bli fortløpende vurdert.