Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har base på sykeheimen, og har herfra  ulike arbeidsruter som dekker hele kommunen.Tjenesten har som mål å gi pleie- og omsorg i egen heim for de som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming – forebygging, opplæring, rehabilitering og lindrende behandling ved livets slutt. Gi hjelp/opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål i heimen og i tilknytning til husholdningen. Hjemmetjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet. Tjenesten har et nært samarbeid med de andre enhetene innenfor helse og omsorg.