Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helsesøster

 

Helsestasjon følger opp barn fra fødsel til skolealder. Etter fødsel tar helsesøster kontakt og avtaler hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjon .  Helsesøster sender innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller. Det legges vekt på et forebyggende helsearbeid. Helsesøster har oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner og samarbeider med barnehage, fastlege og barnevern. På helsestasjon gis helseundersøkelse, barnevaksinasjoner, svangerskapskontroll og rådgivning om helse, barns utvikling og kosthold.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever. Det gis råd  og veiledning og det utføres helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov henviser helsesøster videre til lege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Alle skolene i Roan har fast ukedag med tilstedeværelse av helsesøster. Elevene kan avtale tis til samtaler enkeltvis og helsesøster kan ha undervisning med tema tilpasset det enkelte klassetrinn. Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom skol og helsestasjon. Tjenesten samarbeider også med PPT, fysioterapeut og ergoterapeut. Helsesøster er lede for Koordinerende enhet for barn og unge.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Roan i tidsrommet 1. februar til juni/juli 2019:
Fra og med 1. februar og inntil videre (ca. juni/juli) vil det ikke være helsesøster i Roan Kommune. Både Camilla og Alice har i den perioden permisjon. Vi har inngått et samarbeid med Åfjord kommune og Anne Kristin Paaske for å dekke det tilbudet dere brukere har krav på.

Alle småbarnskontroller fra 0-18 mnd. vil bli på helsestasjonen i Åfjord, inkludert vaksiner. Her vil dere møte helsesykepleierne Elisabeth Mølsleth, Rita Markanes og Marthe Syltern By. Timeinnkalling får dere fra dem. 2- og 4-årskontroller og førskoleundersøkelser vil bli på helsestasjonen i Roan med Marthe. Hun tar kontakt og avtaler time når det er tid for det.
Marthe har også ansvar for undervisning og vekstregistrering m.m. på skolene. Den ukentlige tilstedeværelsen på skolene og den individuelle oppfølgingen av elevene, vil det bli Anne Kristin Paaske som har ansvar for.

Kontaktinformasjon Åfjord helsestasjon:
- Sissel Rånes Braseth, helsesykepleier og avdelingsleder helse og familie Åfjord: 72 53 23 28, sissel.ranes.braseth@afjord.kommune.no
- Elisabeth Mølsleth, ledende helsesykepleier og jordmor: 72 53 02 96, elisabeth.molsleth@afjord.kommune.no
- Rita Markanes, helsesykepleier: 72 53 02 94, rita.helene.markanes@afjord.kommune.no
- Marthe Syltern By, helsesykepleier: 72 53 02 95, marthe.syltern.by@afjord.kommune.no
Anne Kristin Paaske: 99107877, akristinpaaske@gmail.com

Harriet Larsen, sektorleder Roan: 72510002, harriet.larsen@roan.kommune.no

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
(Obs: På grunn av personvern, ikke send helseopplysninger per e-mail)