Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ergoterapi- / fysioterapitjenesten

Ergoterapitjenesten bistår mennesker i å fungere optimalt i hverdagen når det er  problemer med å utføre daglige gjøremål p.g.a sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer å kartlegge funksjoner og tilpasse aktiviteter/ arbeid . Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon. Ergoterapitjenesten kan bistå i tilretteleggelse av fysiske omgivelser i hjem, skole og barnehage. Tjenesten kan veilede, informere og undervise tjenestemottakere og samarbeidende enheter.

Fysioterapitjenesten har 1 kommunalt ansatt fysioterapeut som driver i lokaler i sykeheimens underetasje. Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Fysioterapeut gir individuell veiledning og muligheter til bruk treningsrom i tjenestens lokaler. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud. Fysioterapeut er også Fysak-koordinator og deltar i kommunens folkehelsegruppe.

Publisert av Per-Eivind Strudshavn. Sist endret 27.07.2016