Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Demensomsorg

Roan kommune har i tjenesten ansatt  demenskoordinator. Koordinator samarbeider tett med lege, hjemmetjenesten og sykeheimen. Det drives kartlegging og diagnostisering av demens, det gis oppfølging og støtte til personer med demens og deres pårørende . Koordinator bistår i å  vurdere utviklingen  av demens og kan orientere om aktuelle hjelpetiltak. Det arrangeres samtalegrupper for pårørende og  koordinator driver pårørendeskole. Roan kommune har avdelingi institusjon tilrettelagt for personer med  langtkommet demens. Avdelingen har dagaktiviteter tilrettelagt alle hverdager. Kommunen tilbyr dagsenter for hjemmeboende demente en dag hver 14.dag der  aktiviteter og middag inngår i tilbudet. Alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har deltatt/deltar i kompetansehevingen Demensomsorgens ABC.