Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunestyret - møteinnkallinger / møteprotokoller

 Møtene starter kl. 19.00 hvis ikke annet er angitt.

2018:

01.02.18:

Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Sak 11/2018 (PDF, 55 kB)
Møteprotokoll

2017:

14.12.17: (dagmøte)

Møteinnkalling (PDF, 6 MB)
Møteprotokoll (PDF, 298 kB)

30.11.17:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 196 kB)

26.10.17:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Sak 56/17 Navn og våpen for den nye kommunen (PDF, 336 kB)
Møteprotokoll (PDF, 222 kB)

28.09.17:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 148 kB)

31.08.17:
Møteinnkalling (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll

23.08.17: (Felles kommunestyremøte med Åfjord kommune)
Møteinnkalling (PDF, 5 MB)
Vedlegg til sak 41/17  (PDF, 128 kB)
Møteprotokoll

15.06.17: (Møtestart kl. 09.00)
Møteinnkalling (PDF, 7 MB)
Sak 1632 - Reguleringsplan - FV Sumstad - Hellfjord (PDF, 4 MB)
Møteprotokoll (PDF, 306 kB)

11.05.17:
Møteinnkalling (PDF, 5 MB)
Referatsak Vik-Bessaker friskole (PDF, 168 kB)
Møteprotokoll (PDF, 172 kB)

29.03.17:
Møteinnkalling (PDF, 6 MB)
Sak 22/17 (PDF, 361 kB)
Møteprotokoll (PDF, 268 kB)

02.03.17:
Møteinnkalling (PDF, 5 MB)
Møteprotokoll (PDF, 231 kB)

26.01.17:
Møteinnkalling (PDF, 6 MB)
Møteprotokoll (PDF, 91 kB)

2016:

15.12.16:

Møteinnkalling (PDF, 16 MB)
Ekstrasak - Rassikring Fv 14 (PDF, 269 kB)
Møteprotokoll (PDF, 127 kB)

01.12.16:
Møteinnkalling (PDF, 6 MB)
Møteprotokoll (PDF, 84 kB)

23.11.16:
Møteinnkalling (PDF, 16 MB)
Brev fra Fylkesmannen datert 21.11.16 (PDF, 88 kB)
Møteprotokoll (PDF, 91 kB)

27.10.16:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 93 kB)

29.09.16:
Møteinnkalling (PDF, 20 MB)
Møteprotokoll (PDF, 94 kB)

01.09.16:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 74 kB)

16.06.16
Møteinnkalling - del 1 (PDF, 2 MB)
Møteinnkalling - del 2 (PDF, 4 MB)
Møteinnkalling - del 3 (PDF, 5 MB)
Regnskap 2015 (PDF, 5 MB)
Årsmelding 2015 (PDF, 4 MB)
Tertialrapport 1. tertial 2016 (PDF, 972 kB)
Årsberetning 2015 FBRT (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll (PDF, 367 kB)

23.05.16:
Møteinnkalling (PDF, 4 MB)
Sak 50/16 (PDF, 137 kB)
Vedlegg til sak 50/16 (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 173 kB)

28.04.16:
Møtet starter med en orientering fra Fosenvegene v/ Knut Sundet ang. veiplaner.
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Vedlegg til sak 35/16 (PDF, 909 kB)
Møteprotokoll (PDF, 382 kB)

17.03.16:
Møteinnkalling (PDF, 26 MB)
Møteprotokoll (PDF, 303 kB)

18.02.16:
Møteinnkalling (PDF, 4 MB)
Høringsuttaleser barnehage- og skolestruktur (PDF, 840 kB)
Drøftingssak 10/16 HSOK (PDF, 107 kB)
Saksframlegg sak 20/16 (PDF, 196 kB)
Saksframlegg sak 15/16 (PDF, 694 kB)
Møteprotokoll (PDF, 350 kB)

28.01.16:
Møteinnkalling (PDF, 4 MB)
Vedlegg 2 til sak 7/16 (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll (PDF, 249 kB)

2015:

17.12.15:

Møteinnkalling (PDF, 14 MB)
Formannskapets forslag til Budsjett 2016 m/investering og Økonomiplan 2016-2019 (PDF, 6 MB)
Møteprotokoll (PDF, 382 kB)

01.12.15:
Møteinnkalling (PDF, 4 MB)
Møteprotokoll (PDF, 445 kB)

22.10.15:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 389 kB)

01.10.15:
Møteinnkalling (PDF, 507 kB)
Møteprotokoll (PDF, 141 kB)

27.08.15:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 234 kB)

25.06.15:
Møteinnkalling (PDF, 6 MB)
Kommuneplan - Plankart (PDF, 3 MB)
Kommuneplan - Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 5 MB)
Kommuneplan - Arealdel - Planbeskrivelser og bestemmelser (PDF, 937 kB)
Kommuneplan - Høringsuttalelser (PDF, 4 MB)
Kommuneplan - Samfunnsdel, mål og strategier (PDF, 227 kB)
Kommuneplan - Sammenstilling av merknader (PDF, 997 kB)
Rehabiliteringsplan 2015 - 2018 (PDF, 918 kB)
Regnskap 2014 (PDF, 850 kB)
Årsmelding 2014 (PDF, 7 MB)
Vedlegg 1 til sak 52/15 (PDF, 210 kB)
Vedlegg 1 til sak 53/15 (PDF, 161 kB)
Vedlegg 2 til sak 53/15 (PDF, 335 kB)
Årsoppgjørsbrev Roan kommunes regnskap 2014 (PDF, 210 kB)
Møteprotokoll (PDF, 541 kB)

28.05.15:
Møteinnkalling del 1 (PDF, 4 MB)
Møteinnkalling del 2 (PDF, 3 MB)
Orienteringssak (PDF, 178 kB)
Møteprotokoll (PDF, 262 kB)

23.04.15:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Kart til kommuneplanens arealdel 2015 (PDF, 105 kB)
Samfunnsdel 2015 Mål og strategier (PDF, 225 kB)
Arealdel 2015 Beskrivelse, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 937 kB)
Arealdel 2015 Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 937 kB)Innspill (PDF, 4 MB)
Vedlegg til sak 30/15 (PDF, 402 kB)
Møteprotokoll (PDF, 323 kB)

26.02.15:
Møteinnkalling (PDF, 5 MB)
Møteprotokoll (PDF, 355 kB)

27.01.15:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Sak 6/15 (PDF, 614 kB)
Møteprotokoll (PDF, 162 kB)