Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Formannskapet - møteinnkallinger / møteprotokoller

Møtene starter kl. 09.00 hvis ikke annet er oppgitt.

2018:

23.01.18:

Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll

2017:

05.12.17:

Møteinnkalling
Møteprotokoll

21.11.17:

Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll

17.10.17:

Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll

15.08.17: (Ekstraordinært)

Møteinnkalling (PDF, 4 MB)
Møteprotokoll

08.06.17:

Møteinnkalling (PDF, 5 MB)(møtet starter kl. 08.00)
Møteprotokoll (PDF, 205 kB)

25.04.17:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 97 kB)

14.03.17:
Møteinnkalling (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll (PDF, 236 kB)

23.02.17:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 2 MB)

17.01.17:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 130 kB)

2016:

06.12.16:

Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 81 kB)

15.11.16:
Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 98 kB)

18.10.16:
Møteinnkalling (PDF, 313 kB)
Møteprotokoll (PDF, 88 kB)

22.09.16:
Møteinnkalling (PDF, 7 MB)
Saldering ivesteringsbudsjett sept. 2016 (PDF, 311 kB)

Saldering investeringsbudsjett sept. 2016 - skjema 2a (PDF, 104 kB)
Saldering investeringsbudsjett sept. 2016 - skjema 2b (PDF, 149 kB)
Møteprotokoll (PDF, 67 kB)

16.08.16:
Møteinnkalling (PDF, 1017 kB)
Møteprotokoll (PDF, 277 kB)

07.06.16:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Regnskap 2015 (PDF, 5 MB)
Årsmelding 2015 (PDF, 4 MB)
Tertialrapport 1. tertial 2016 (PDF, 972 kB)
Møteprotokoll (PDF, 335 kB)

05.04.16:
Møteinnkalling (PDF, 39 kB)
Sak 5/16 (PDF, 577 kB)
Møteprotokoll (PDF, 53 kB)

08.03.16:
Møteinnkalling (PDF, 268 kB)
Møteprotokoll (PDF, 80 kB)

19.01.16:
Møteinnkalling (PDF, 395 kB)
Møteprotokoll (PDF, 40 kB)

2015:

14.12.15:

Møteinnkalling (PDF, 3 MB)
Møteprotokoll (PDF, 111 kB)

01.12.2015:
Møteinnkalling (PDF, 432 kB)
Budsjett 2016 m/investering og Økonomiplan 2016-2019 (PDF, 7 MB)
Møteprotokoll (PDF, 93 kB)

06.11.2015:
Møteinnkalling (PDF, 8 MB)
Møteprotokoll (PDF, 8 MB)

14.10.2015:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Møteprotokoll (PDF, 287 kB)

20.08.2015:
Møteinnkalling (PDF, 181 kB)
Møteprotokoll (PDF, 120 kB)

18.06.2015:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB)
Regnskap 2014 (PDF, 9 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 7 MB)
Saksframlegg til sak 31/15 (PDF, 201 kB)
Kommuneplan - Beskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 456 kB)
Kommuneplan - Plankart (PDF, 3 MB)
Samlede høringsuttalelser (PDF, 5 MB)
Kommuneplan - Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 5 MB)
Kommuneplan - Samfunnsdel (PDF, 340 kB)
Sammenstilling av merknader etter høring (PDF, 2 MB)
Saksframlegg sak 28/15 (PDF, 70 kB)
Vedlegg til sak 30/15 (PDF, 2 MB)
Kontrollutvalgets behandling av regnskap og årsmelding 2014 (DOC, 36 kB)
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.15 (DOCX, 26 kB)
Møteprotokoll (PDF, 339 kB)


19.05.2015:
Møteinnkalling (PDF, 2 MB) 
Møteprotokoll (PDF, 150 kB)

09.04.2015:
Møteinnkalling (PDF, 584 kB)
Kart kommuneplanens arealdel 2015 (PDF, 105 kB)
Samfunnsdel 2015 Mål og strategier (PDF, 225 kB)
Arealdel 2015 Beskrivelse, bestemmelser og retningslinjer (PDF, 937 kB)
Arealdel 2015 Innspill, konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 5 MB)
Innspill (PDF, 4 MB) 
Møteprotokoll (PDF, 100 kB)

18.02.2015:
Møteinnkalling (PDF, 491 kB) 
Møteprotokoll (PDF, 145 kB)

15.01.2015:

Møteinnkalling (PDF, 76 kB)
Sak 2/15 (PDF, 24 kB)
Møteprotokoll (PDF, 44 kB)