Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Til høring og offentlig ettersyn: Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 -

Frist for merknader til planprogrammet og innspill til planen er 12.04.19.

Roan kommunestyre vedtok i møte 28.02.19, sak 22/19 følgende:

"Roan kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel med fokus på kystsonen.  Samtidig med varsel om planoppstart sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.
Frist for merknader til planprogrammet og innspill til planen settes til 12.04.19".


Forslag til planprogram (PDF, 392 kB)


.

Fant du det du lette etter?