Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Kunngjøringer og høringer
Publisert 10.12.2019

Frist for å komme med innspill: Innen 10.01.2020

Publisert 05.10.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Roan havn i Roan kommune.Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker.
Merknader må være mottatt innen 18.11.19.