Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Kunngjøringer og høringer
Publisert 28.10.2016

Frist for innspill / uttalelser: 8. desember 2016. 

Publisert 14.06.2015
Publisert 12.09.2016

 I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplan/bebyggelsesplan for Ansteinsundet, gnr. 74 og 75 i Roan kommune.

Planarbeidets formål er å tilpasse planen til gjeldende Plan- og bygningslov, samt å videreføre områdets kulturhistoriske karakter. Gjeldende plan og planområde fra 1999 vil bli lagt til grunn for ny reguleringsplan/bebyggelsesplan.
 
Fristen for merknader og innsigelser er 10.11.16. Merknader til planarbeidet sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10 7180 Roan, eller postmottak@roan.kommune.no
 
Publisert 03.08.2018

Roan kommune har, via Trøndelag fylkeskommune, mottatt en søknad om utvidelse av biomasse i anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokaliteter i Roan kommune: 

nr.       navn:          posisjon i grader og desimalminutter      kartdatum
36917 Drevflesa    64˚12.656’N 10˚6.911’E                          Euref89/WGS84

Søknaden gjelder utvidelse av biomasse. Lokaliteten er godkjent for en MTB på 3 120 tonn, og søkes utvidet med 1 608 tonn til totalt 4 728 tonn. Søknaden omfatter ingen endring i godkjent anleggsplassering.

 

Fristen for merknader og innsigelser er 17.09.18. Eventuelle merknader sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan eller postmottak@roan.kommune.no

Publisert 19.09.2017

Arcon Prosjekt AS har utarbeidet en reguleringsplan for Kråkøy Slakteri i Roan kommune. Planen legges ut for offentlig ettersyn i 6 uker.

Fristen for merknader og innsigelser er 03.11.17. Merknader til reguleringsplanen sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10 7180 Roan, eller postmottak@roan.kommune.no

Publisert 19.09.2017

Plankontoret har utarbeidet en reguleringsplan for området Grønningen i Roan kommune. Planen legges ut for offentlig ettersyn i 6 uker.

Fristen for merknader og innsigelser er 20.12.17. Merknader til reguleringsplanen sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10 7180 Roan, eller postmottak@roan.kommune.no
 

Publisert 20.12.2016

 Her finner du link til vegvesenets hjemmesider hvor reguleringsplanen ligger.

Publisert 28.02.2017

 Lagt ut til offentlig ettersyn ved Roan kommunehus i 4 uker fra 28. februar 2017.

Publisert 16.08.2018

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Roan sentrum.

Fant du det du lette etter?