Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunevåpen

Kommunevåpen - Klikk for stort bilde 

 

 

Roan kommunes kommunevåpen ble godkjent ved kgl. resolusjon 22. mai 1987

Våren 1983 ble det av Roan kulturstyre utlyst en tegnekonkurranse om et kommunevåpen for Roan. Etter bedømmelsesrunder i kulturstyret ble det Solfrid Krogfjords idéutkast med 3 terner – 2 over og 1 under - som gikk av med seieren. Roan kommune er en kystkommune, og det skulle være naturlig med en sjøfugl i våpenet.
 
Våpen, flagg og segl ble så heraldisk tegnet av lektor Einar H. Skjervold, Trondheim, og Roan kommunestyre godkjente våpen, flagg og segl i møte den 29. mai 1986 under sak 66/86.  

Saken ble oversendt Riksarkivet via fylkesmannen, og riksantikvaren avga den 4. mai 1987 følgende uttalelse:  

Det våpen som Roan kommune har vedtatt i møte den 29. mai 1986 under sak 66/86 er et heraldisk korrekt våpen. Så vidt en kan se, vil det heller ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som en må ta hensyn til. Riksarkivet kan derfor rå til at våpenet blir godkjent ved kgl. resolusjon, og at resolusjonen får følgende ordlyd:  
             
    ”Roan kommunes våpen blir: I blått tre oppflygende sølv terner, 2-1               
     Roan kommunes flagg blir: I blått tre oppflygende hvite terner, 2-1”  

En har intet å bemerke til tegningen av våpen, flagg og segl, datert og signert ”Einar Skjervold 13. sept. 1985”.
Tegningene er korrekte og vil bli å oppfatte som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpendefinisjon som blir fastlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behovet, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt".


Saken ble endelig godkjent ved kgl. resolusjon av 22. mai 1987.
 

Publisert av Per-Eivind Strudshavn. Sist endret 04.06.2015