Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Roan kommunestyre fattet i møte 20.06.19, sak 49/19, vedtak om egengodkjenning av kommuneplanens arealdel for Roan 2019-2030.
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningslovens § 1-6.
Planen har rettsvirkning fra vedtaksdato. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.