Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (inkl. Roan, Åfjord og Bjugn)

Frist for høringsinnspill til planprogrammet: 1. september 2018.

Kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid), Flatanger og Osen – utvidet med kommunene Roan, Åfjord og Bjugn – har i førstegangsbehandling gjort likelydende politiske vedtak om å legge planprogrammet for Kystsoneplan for Namdalen ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunene tar kystsonedelen i sine respektive kommuneplaners arealdel, som omhandler sjøarealene ut til grunnlinja, opp til revidering.

Dette gjøres gjennom deltakelse i prosjektet Kystsoneplan for Namdalen. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§§ 4-1,11-12 og 11-13.

Høringsinnspill (felles for alle kommuner) legges inn i elektronisk skjema på Namdal regionråds hjemmeside:
www.namdalregionrad.no/kystsoneplan.


Planforslaget ligger på denne linken https://namdalregionrad.no/wp-content/uploads/2018/06/forslag_planprog_kystsoneplan_namdal.pdf

Innspill til planprogrammet vil bli sammenfattet felles, men andre gangs behandling skjer i hver enkelt deltakerkommune i prosjektet.

Prosjektledelsen gir informasjon om planprogrammet i informasjonsmøter på følgende steder/tider:

Møterom Rian, Namdalshagen i Namsos tirsdag 14. august kl. 18.00

Møterom Kolvereidvågen i Nærøy rådhus onsdag 15. august kl. 18.00

Fosen Fjordhotell, Åfjord torsdag 16. august kl. 18.00

Fant du det du lette etter?