Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

NIVI analyse sin rapport om kommunefremtiden på Fosen lagt frem i dag.

Rapporten konkluderer med at Stortinget bør vedta en felles Fosen kommune våren 2017, og at kommunen kan etableres fra 1. januar 2022.

Konklusjoner og hovedpunkter fra rapporten: 

Konklusjoner

Den gjennomførte utredningen gir grunnlag for fem konklusjoner sett fra utreder:

1. Fosen som én kommune vurderes som det beste foreliggende inndelingsalternativ. En samlet regionkommuneløsning gir avgjørende merverdier i forhold til kommunereformens vedtatte mål og kriterier, som ikke kan oppnås gjennom en løsning med tre eller fire kommuner. Det gjelder på både kort og lang sikt.

2. Fosen kommune bør vedtas i Stortinget våren 2017. Det er behov for en helhetlig løsning som kan sikre en samordnet samfunnsutvikling til beste for hele Fosen i lys av allerede vedtatte investeringer, herunder lede og styre utviklingen mot ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområde de kommende 5-10 årene.

3. Fosen kommune kan etableres fra 2022. Det gir tilstrekkelig tid til å fullføre fusjonen mellom Leksvik og Rissa som etableres fra 1.1.2018, samtidig som tidsrammen gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen.

4. Fosen kommune gir store utviklingsmuligheter. Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommune med utvidet ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterket kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet.

5. Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse. Utreder mener det også kan være behov for å avklare nasjonal og regional medvirkning nærmere for å sikre den nye kommunen en god start.

Se rapporten i sin helhet her (PDF, 3 MB)

Se artikkel i Fosna-Folket her

 

Publisert av Joar Hauknes. Sist endret 20.04.2017
Fant du det du lette etter?