Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Fra 01.01.2020 blir det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger.

I juni 2018 fastsatte Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet
(OED) en ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

Forskriften innebærer at det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.
januar 2020. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av
bygninger. Når forbudet trer i kraft vil fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger bli
historie.

Det er kommunen som er ansvarlig forurensningsmyndighet. Det betyr at det er kommunen
som skal følge opp forbudet og føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd. Dette er en viktig
oppgave for å sikre at forbudet faktisk vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

Kommunene oppfordres til å sette seg godt inn i forskriften og veiledningsmaterialet.
Ved å sikre etterlevelse av forbudet i deres kommune, kan dere bidra til å redusere Norges
klimagassutslipp og fremme omstillingen til et samfunn hvor oppvarmingsløsningene er
fornybare.
Miljødirektoratet har laget en veileder som forklarer kommunens myndighet og plikt i
forskriften. De har også arrangert et nettbasert seminar om forskriften og kommunens rolle.

Link til veilederen:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf

Link til webinar:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Webinarer-om-lokalt-klimaarbeid/)

Samtidig informeres om at fjerning av oljefyr og oljetank støttes ut året av Enova etter regler som finnes på Enova sin hjemmeside.