Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 20.06.2018

Grunnet dårlig vær utsettes OL på Roan fra opprinnelig torsdag 21.06.18 til tirsdag 26.06.18

Publisert 14.06.2018

Barnehagen ønsker "heiagjeng" i forbindelse med OL på Roan 21.06.18 kl. 10.00 - 13.30.

Publisert 08.06.2018

Meld interesse for bodplass innen 20. august 2018

Publisert 07.06.2018

Et teaterstykke bygd på Julie Næss sitt liv som fremføres på Utrotunet 20. og 21. juli 2018

Publisert 15.05.2018

Statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging skal være ute til høring i en måned.
Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene.
Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det så snart som mulig.

 

Publisert 11.05.2018

Endringer i åpningstiden i forb. med sommerferieavvikling

Publisert 07.05.2018

Roan kommune har, via Trøndelag fylkeskommune, mottatt en søknad om endring av arealbruk for anlegg for laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Roan kommune:

nr.        navn:                posisjon i grader og desimalminutter      kartdatum

19135   Sandøya III       64˚14,602’N 10˚15,829’E                       Euref89/WGS84

Søknaden gjelder utvidelse av areal tilsvarende 2 nye bur. Lokaliteten er godkjent for en MTB på 2 340 tonn, og det søkes ikke om biomasseutvidelse.

 

Fristen for merknader og innsigelser er 22.06.18. Eventuelle merknader sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10, 7180 Roan eller postmottak@roan.kommune.no

Publisert 26.04.2018

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018.

Publisert 20.04.2018

Frist: 1. mai 2018

Publisert 13.04.2018

En ny helsetjeneste fra Helse Nord-Trøndelag med oppstart fra 01. januar 2018.

Fant du det du lette etter?