Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsfond

Ytre rammer for næringsfondet er de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) for bruk av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler samt de vilkår som fremgår av årlig tilsagnsbrev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, mens de lokale retningslinjene sier hvordan søknadene prioriteres av Roan kommune.

Roan kommune har brukt opp midlene i næringsfondet gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, det er derfor ikke mulig å søke midler fra dette næringsfondet lengre.

Næringsfondet skal blant annet benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms sysselsettingsmuligheter er høyt prioritert. Likeså tiltak som stimulerer ungdom til å satse innen primærnæringene.

 

 

 Formål

Roan kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Roan

 

Støttevilkår

Støttevilkår fastsettes av fylkeskommunen ved årlig tildeling av midler. Herunder fastsettes beløpsgrensene for søknadens kapitalbehov. For tiden er disse:

Bedriftsutvikling (myke investeringer)      100 000,-
Investering i bedrifter (fysiske investeringer)      200 000,-
Tiltaksarbeid      200 000,-
Grunnlagsinvesteringer      250 000,-
Aksjetegning (komm. selsk, utleieb., ikke priv.)      200 000,-

Dersom en investering overskrider de gjeldende kapitalgrensene skal søknaden sendes fylkeskommunen/Innovasjon Norge for behandling. Søknaden returneres søker slik at søker selv kan ta stilling til om den skal videresendes andre instanser.

 

Prioriteringsregler

Tiltak initiert av kommunen kan støttes med inntil 100 %. Inntil 75 % tilskudd kan ytes til kvinnerettede tiltak og tiltak for ungdom. Øvrige tiltak kan støttes med inntil 50 %.

Støtte til nyetableringer, eksisterende næringsliv og kommunale tiltak prioriteres i utgangspunktet likt.

Søknadsprosess og søknadsskjema

Alle søknader skal sendes elektronisk gjennom et felles nasjonalt søknadssenter. Her finner du Roan kommunes næringsfond på søknadssenteret www.regionalforvaltning.no. Kommunen er behjelpelig med utfylling av søknad ved behov. Du må ha en epost-adresse for å kunne søke.

Fant du det du lette etter?