Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Innlevering av kasserte fritidsbåter

Har du en kassert fritidsbåt du gjerne skulle hatt vekk? Nå kan du fra 1.oktober i år levere den til en godkjent gjenvinningsstasjon, og få 1000,- kr i «vrakpant» fra Miljødirektoratet.

Midre Namdal Avfallsselskap (MNA) tar imot små fritidsbåter på deres faste gjenvinningsstasjoner i Osen, Flatanger, Namdalseid, Vikna, Nærøy, Høylandet, Grong og på Stormyra. De arbeider også med en løsning for deres mobile gjenvinningsstasjoner. Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres gjenvinningsstasjonene som er nevnt ovenfor.

MNA tar også imot mindre fritidsbåter som er over 15 fot, men ikke større en 49,21 fot (15meter) Disse båtene må være uten motor og de må være sanert for oljer, farlig avfall o,l).

Båter med motor må leveres til et godkjent mottak.

Når båten leveres til gjenvinningsstasjonen, må man ha med seg skjema for bekreftelse av levert fritidsbåt. Skjemaet skal attesteres av våre ansatte. Last ned skjemaet her. Dette skjemaet skal følge din søknad om refusjon fra Miljødirektoratet.

Det må leveres ett skjema per båt. Skjemaet skal legges ved søknad for refusjon. Man søker om refusjon på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Link til søknadssenteret er her.

Søknader uten eller med ufullstendig utfylt skjema for bekreftelse, vil ikke bli behandlet.

Du kan også lese mer om ordningen her.

Søknadsfristen er samme år som båten er levert til en av våre gjenvinningsstasjoner.

 

Fakta:

 Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

 De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

 Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

 I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Kilde: Miljødirektoratet.

 

Klikk for stort bilde