Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Her er budsjettnemndas instilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023.

Klikk for stort bildeInnstillingen legges nå ut til offentlig ettersyn i to uker. Endelig behandling skjer i kommunestyrets møte 11. desember 2019.

Her er budsjettnemndas innstilling til:
Budsjett 2020 (PDF, 2 MB)
Økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 2 MB)


Her er forslaget fra administrasjonen/rådmannen:
Forslag til budsjett for 2020  (PDF, 3 MB)
Forslag til økonomiplan for 2020-2023  (PDF, 4 MB)

Prioriterer

Budsjettet og økonomiplanen viser hvordan pengene i nye Åfjord kommune skal prioriteres. Årsbudsjettet er en bindende plan. Budsjettet gjelder både daglig drift og investeringer. Økonomiplanen gjelder for fire år. Den viser de langsiktige strategiene kommunen skal jobbe etter.

Forslaget fra administrasjonen gjelder budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Disse skal nå behandles videre i de politiske utvalgene. Så vil budsjettnemnda komme med endelig forslag til kommunestyret. Budsjettnemnda er i praksis de samme personene som formannskapet.

Vil åpne for innspill

Når budsjettnemnda kommer med sitt forslag, vil det legges ut til offentlig ettersyn i to uker. Det vil vi kunngjøre både på hjemmesiden og på Facebook. Endelig vedtak vil skje i kommunestyret 11. desember.