Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bli med på HUNTs helseundersøkelse

Klikk for stort bildeHelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Roan kommune 17.oktober!

En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

  • I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.  Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.
  • I Roan kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 17.oktober. Brev i posten til 76år+ kommer i samme uke.   
  • Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning og bedre folkehelsearbeid der du bor.

Roan tilbyr hjelp til innbyggere som ikke mestrer utfyllingen selv følgende dager:
- Torsdag 24. oktober kl. 10.00 - 12.00 (Møterommet til NAV i brakkeriggen)
- Torsdag 31. oktober kl. 10.00 - 12.00 (Møterommet til NAV i brakkeriggen)

Ta kontakt, tlf. 72 51 00 00, hvis noen av disse dagene ikke passer og evt. avtal annet tidspunkt.

Klikk for stort bildeHUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt til å skape en av verdens mest betydningsfulle samlinger av helsedata om en befolkning. Det pågår en omfattende forskningsaktivitet på helse, medisinsk behandling og forebygging av sykdommer på HUNT-dataene. 

HUNT sikrer samtidig viktige forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune. HUNT gir også uvurderlig kunnskap om innbyggernes helse, som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.

Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak denne store utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. De vil bidra til å spre informasjon om HUNT til innbyggerne, og etablere hjelpesenter for innbyggere som trenger hjelp til å fylle ut spørreskjema.

Selve datainnsamlingen gjøres av HUNT Forskningssenter som lagrer og forvalter dataene. ­

All informasjon fra spørreundersøkelsen er konfidensiell og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Data lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett.  Data benyttes kun til helseforskning og statistikk, og alle data blir avidentifisert før de tas i bruk.

For mer informasjon: www.hunt.no/trondelag

Klikk for stort bildeVigdis Hjulstad Belbo (Rådgiver kommunikasjon og mobilisering HUNT4/HUNT Trøndelag) håper roansbyggen svarer på årets store helseundersøkelse.