Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ferdsel i vindparkene

Det er svært viktig at privat ferdsel ikke kommer i konflikt med anleggsområdene. Det kan skape farlige situasjoner for den som ferdes.

Ta viktige forholdsregler mot iskast:

Trykk her for informasjon om iskast i vindparkene


Følgende gjelder, hvis du ønsker å besøke anleggsområdene på Storheia, Kvenndalsfjellet eller Harbaksfjellet:

Ferdsel og sikkerhet

Utbyggerne har en nullvisjon når det gjelder skader under utbyggingen. Hele planområdet anses som et anleggsområde. For å redusere risikoen for skader, ber man om at det vises utøves forsiktighet. Samt at retningslinjer følges. Det er mye tungt utstyr som benyttes.

Ferdsel på anleggsveiene er ikke tillatt, på grunn av risiko for skader. I områder med anleggsdrift vil det foregå en del sprengningsarbeid. Her er det en sikkerhetsavstand på 600 meter.

På søndager vil det normalt ikke være anleggsdrift. Da er ferdselen i området mindre restriktiv. Det gjelder også i fellesferien.

Det vil settes opp skilt ved kjente parkeringsplasser og utgangspunkt for turer. Skiltene angir sonene for sikkerhet. Samt retningslinjer og kontaktpersoner ved eventuell ferdsel.

Kontakt

Ved ferdsel i området under anleggsperioden skal man kontakte byggeledelsen. De kan informere om hvor og når det eventuelt foregår arbeid som krever ekstra forsiktighet. Eller vise til områder som folk ikke bør ferdes på grunn av sikkerheten.

I denne lenken finner du personer du kan kontakte