Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik søker du om byggetiltak

Tenker du å bygge på eiendommen din? Nedenfor ser du hva du må gjøre. Kontakt oss hvis du ønsker hjelp. Servicetorget på rådhuset kan levere ut skjemaene du trenger. Alternativt kan skjemaene åpnes nedenfor og skrives ut. Det gjøres via de blå lenkene i teksten.

Sjekk også ut denne lenken, hvis du lurer på noe angående byggeregler.

1. Planer og regler

Før du bygger, river eller gjør endringer, må du sjekke hvilke planer og regler som gjelder for eiendommen. Det kan være avgrensninger i kommune- og reguleringsplanene. De forteller hvordan du kan bruke bygget eller området der du eier/bor. Reguleringskart finner du her, på kartsidene våre. Velg avansert kart. Der velger du kommune til venstre i menyen, samt adresse og/eller gårds- og bruksnummer for eiendommen. Merk at det behøves korrekt skrivemåte, hvis adressen inkluderer "veien" eller "vegen". Øverst i menyen til venstre markerer du på "reguleringsplan", og gjør et søk.

Søket vil gi ett av to resultater:

 • Hvis eiendommen din markeres med reguleringsplan, må du kontakte kommunen. Der får du opplyst hvilke begrensninger som gjelder for byggetiltak på eiendommen. Du kan eventuelt søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Dette sendes som et eget brev, sammen med resten av byggesøknaden.
  Skjemaet for å søke dispensasjon finner du her (PDF, 27 kB). Kontakt kommunen for hjelp til å utforme søknaden om dispensasjon, slik at relevant informasjon blir med.
   
 • Hvis eiendommen ikke markeres med reguleringsplan, må du søke om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/delplan. Skjema for å søke dispensasjon finner du her (PDF, 27 kB). Du må også vite om det gjelder andre lokale begrensninger for eiendommen. Gjør et nytt søk i kartet. Nå velger du "kommuneplan" i menyen, og søker på nytt. Hvis eiendommen er markert for bolig- og fritidsbolig (gul og oransje farger), finnes det ingen spesielle lokale begrensninger, ut fra planverket. Husk samtidig at det kan være andre begrensninger som gjelder, som for eksempel 100-metersbeltet og avstand til vei. Dette finner du mer informasjon om på denne siden. Er du fremdeles i tvil om du har lov til å bygge, tar du kontakt med kommunen.
   

2. Må du søke? 

Går du videre med byggeplanene, må du finne ut om tiltaket er søknadspliktig. Det finner du ut via denne lenken. Krever byggetiltaket dispensasjon fra planverk, sender du søknad om dispensasjon til kommunen. Det gjøres selv om tiltaket ikke er søknadspliktig i utgangspunktet.


3. Dialog med kommunen

Hvis tiltaket IKKE er søknadspliktig, må du uansett gi kommunen beskjed om byggetiltaket. Da sender du inn dette skjemaet (PDF, 93 kB). Det gjøres etter at tiltaket er gjennomført.

Hvis tiltaket ER søknadspliktig, kan du avtale såkalt forhåndskonferanse med kommunen. Der får du møte oss, for å få svar på praktiske spørsmål om byggetiltaket (regelverk, saksgang med mer). Forespørsel om forhåndskonferanse kan sendes til servicetorget. Forhåndskonferanse er en frivillig ordning. Den skal sikre at du får god informasjon, så tidlig som mulig i planleggingen av byggeprosjektet.
 

4. Merk tiltaket på et kart

Åpne og skriv ut situasjonskart av eiendommen det skal bygges på, og merk av byggetiltaket på kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense og nærliggende bygg. Når du åpner kartløsningen, husk å velge din kommune, når du fyller ut søkemenyen til venstre på siden (adresse og/eller gårds/bruksnummer). Merk: Ved innvendig arbeid, samt arbeid som ikke endrer arealet på bygningen, er kartutsnitt ikke nødvendig.


5. Samtykke fra nabo

Ønsker du å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn fire meter? Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo, eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er ikke nødvendig for byggverk under 50 kvadratmeter.
 

6. Nabovarsel

Er tiltaket søknadspliktig, må du sende ut nabovarsel til naboer. Er du usikker på hvem dette er, kontakt Servicetorget på telefon 72 51 00 00. Du kan enten gå rundt til naboene dine, eller sende rekommandert per post. Skjemaet som du sender ut til naboene finner du her (PDF, 45 kB). Mer informasjon om nabovarsel finner du nede til venstre på denne linken.

Naboene eller posten må kvittere på at nabovarselet er mottatt. Det gjøres på et eget og nytt skjema, der alle naboene skrives opp og signerer. Skjemaet for kvittering for nabovarsel kan du laste ned her (PDF, 49 kB).

Naboene skal sende sine anmerkninger til deg, slik at du kan kommentere dem, før alt sendes samlet til kommunen. Anmerkningene leveres på eget ark, helst i A 4-format.
 

7. Hva du må sende til kommunen

Vent minst to uker for eventuelle naboanmerkninger, og send følgende til kommunen:
 

 • Søknadsskjema (PDF, 105 kB) for tiltaket (kan også gjøres elektronisk, via ByggSøk).
   
 • Skjema "Kvittering for nabovarsel (PDF, 49 kB)" (se punkt 6) og skjema "Opplysninger gitt i nabovarsel (PDF, 56 kB)" skal følge søknaden. Sistnevnte er et eget og nytt skjema, og fungerer som en gjenpart av selve nabovarselet.
   
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer.
   
 • Eventuell søknad om dispensasjon fra planverk.
   
 • Kart av det aktuelle området, for eksempel i størrelse 1:250 (1:500 for store tiltak). Tiltaket må være inntegnet på kartet.  
   
 • Tegninger av tiltaket; plan, mål, snitt og fasade i målestokk 1:100.

Søknaden sendes til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord.
 

10. Ferdigattest

Når tiltaket er eventuelt godkjent for bygging og ferdigstilt, må du søke om ferdigattest (PDF, 69 kB). Den viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Attesten blir gitt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt. Dersom det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker, er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid, og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse (PDF, 49 kB). I tillatelsen skal det gå fram hvilket arbeid som gjenstår. Du får en frist for å ferdigstille. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.


Her finner du oversikt over alle søknadsskjema og blanketter for byggesaker.

Her finner du oversikt over priser for tekniske tjenester, som byggesak

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129
Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
911 63 797
Erlend Aune
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
479 00 303