Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok det.

Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Vi behandler klagen først, og kan endre vedtaket vårt. Hvis vi mener vedtaket ikke skal endres, går saken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, for endelig vurdering.  
 

Følgende vedtak kan påklages:

 • Vedtak i byggesak eller delingssak
   
 • Vedtak om reguleringsplan. Dersom privat reguleringsplan er i samsvar med kommuneplanen sin arealdel eller områderegulering, kan et avslag kreves lagt fram for kommunestyret.

Du kan ikke klage på vedtak om kommuneplan.

Hvordan klager du?

Klagen må:

 • være begrunnet. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan være avgjørende for kommunen sin vurdering.
   
 • angi hvilket vedtak det klages på.
   
 • angi hvilke endringer som eventuelt ønskes.
   
 • være undertegnet.
   

Klagen kan sendes til postmottak@afjord.kommune.no . Eller til Åfjord kommune, Enhet for Landbruk og tekniske tjenester, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord.

Selv om det er klagerett, kan vedtaket gjennomføres straks. Du kan søke om å få utsette igangsetting av vedtaket, inntil klagefristen har gått ut, eller klagen er avgjort. Kommunen avgjør om det er grunnlag for å utsette igangsetting. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, eller trenger rettledning i forbindelse med dette.

Det er ikke gebyr for behandling av klager.

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129
Bjørn Murvold
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
911 63 797
Erlend Aune
Erlend Aune
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
479 00 303