Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Salgsbevilling for alkohol

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.

Skjema for å søke finner du i skjemaportalen vår. Skjemaet ligger under "Næring og bevilling":

Trykk her for å komme til skjemaportalen vår

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for salg av drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 prosent alkohol.

Alle salgssteder må søke på nytt hvert fjerde år. Salgsbevilling for denne perioden gjelder fra 30. juni 2016 til 2020.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder. Eller endringer i driftskonsept eller i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen. Støre endringer kan gi krav om ny bevilling. Den faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Men da må det gis beskjed til bevillingsmyndigheten. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig. Og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier

Den som søker bevillingen må ha utvist uklanderlig vandel. Det samme gjelder for personer som har stor innflytelse på virksomheten. For hver bevilling skal det pekes ut en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må også være over 20 år. Samt arbeide i virksomheten og oppfylle kravene i alkoholloven.

Kontakt

Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00
Nina Knutsen
Sekretær, servicetorget
416 74 798