Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning / ambulerende

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med lukket / sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet? Da må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Skjema for å søke finner du i skjemaportalen vår. Skjemaet ligger under "Næring og bevilling":

Trykk her for å komme til skjemaportalen vår

Definisjoner

En enkelt anledning: Skjenkebevilling for en enkelt anledning må knyttes til en bestemt begivenhet. For eksempel et åpent engangs arrangement / en enkelt fest(ival) der det serveres alkohol.


Lukket/sluttet selskap (ambulerende skjenkebevilling): Med ”sluttet selskap” menes en forsamling som ikke er åpen for utenforstående personer. En forutsetning for krav om bevilling er normalt at det tas betaling for alkoholserveringen. Bryllup, jubileer, fødselsdager og lignende behøver ikke skjenkebevilling, så lenge alkoholserveringen er gratis.

Kriterier / vilkår

Bevillingsplikt
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Alkoholservering i et offentlig areal vil normalt også kreve bevilling. Selv om serveringen foregår uten betaling.

Skjenkeansvarlig
Det er vertskapet for arrangementet / selskapet som skal søke om bevilling. Det skal utpekes en skjenkeansvarlig som må godkjennes av den som innvilger bevilling. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.

Ved bevilling for en enkelt anledning / ambulerende bevilling er det ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris

Et gebyr på 300 kroner må betales via tilsendt giro.

Lover og forskrifter

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-5 Ambulerende skjenkebevilling
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 1-6 Bevillingsperioden
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 8-9 Serverings- og drikkeforbudForskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Kontakt

Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00
Nina Knutsen
Sekretær, servicetorget
416 74 798