Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Etablererprøve

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Dette er for øvrig ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Før du tar prøven

Når du ønsker å ta prøven kontakter du servicetorget på rådhuset et par dager før (se kontaktinformasjon til høyre på siden). Da får dere gjort avtale om tidspunkt. Det koster 400 kroner å ta prøven. Du får flere forsøk, dersom du ikke greier prøven den første gangen. 

Det kan være lurt å lese gjennom læreheftet før du tar prøven. Vi har et par hefter til utlån i servicetorget. Men du kan også kjøpe det direkte fra www.vinn.no. I tillegg til læreheftet kan du også kjøpe tilgang til en elektronisk test.

Gjennomføring

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativ, der ett er riktig svar. Det er 50 spørsmål, og man må ha 40 riktige for å ha bestått. Prøven finnes kun på norsk språk. Du får 90 minutter til besvarelse av prøven. Det er ikke tillatt med ordbok. 

Det er lov å ha med lovsamling eller særtrykk av aktuelle lover (for eksempel serveringsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven og alkoholloven). Disse kan også skrives ut fra Lovdata.

Det er ingen begrensninger i antall ganger daglig leder kan forsøke å ta etablererprøven.  Bestått etablerprøve gjelder uten tidsbegrensning.

Om etablererprøven

Serveringsstedets daglige leder må ha dokumentert kunnskap om drift av serveringssteder. Dette kravet er oppfylt når daglig leder har bestått etablererprøve. Prøven skal bidra til å sikre at daglig leder har nødvendige grunnkunnskaper. Både om økonomistyring og aktuell lovgivning.
 
Når du søker om serveringsbevilling, må du legge ved bevis på gjennomført etablererprøve. Det samme må du gjøre hvis du melder fra til kommunen om skifte av daglig leder.
Publisert av Kim Roger Asphaug. Sist endret 11.07.2016

Kontakt

Servicetorget, rådhuset (sentralbord)
72 51 00 00
Nina Knutsen
Sekretær, servicetorget
416 74 798