Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skoleskyss

En del elever i grunnskolen har rett på skoleskyss.

Alle foreldre/foresatte til barn som skal begynne på skolen, vil få informasjon om skoleskyss før skoleåret starter. Da vil man også få skjema for å søke.
 

Om ordningen

Elever har lovfestet rett til skoleskyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til egnet skoledør er over:
  • 2 km for elever på 1. trinn
  • 4 km for elever på 2.-10. trinn
Regn ut avstanden til skolen i denne lenken.

Elever kan også ha rett til gratis skoleskyss selv om de bor nærmere skolen enn fire kilometer. Da på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.
Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa, § 7-1.
 

Kontakt

Åset skole
72 53 24 20
Stoksund oppvekstsenter
72 53 08 00
Brandsfjord skole, Fellestelefon
948 55 191
Sør-Roan skole, felles
948 57 303