Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søknad og priser

Det kan søkes om plass hele året, selv om vi har hovedopptak 15.mai. Det kan være ventelister på enkelte fag.

Her kan du søke på elevplass i kulturskolen

Priser

Ordinær elevplass: kr. 1.120,- per semester per elev.

Småkultur (åtte ukers tilbud): kr. 595,- per semester per elev. Småkultur 2 (fullt semester): kr. 1.120,- per semester per elev.

Dans (10 ukers tilbud): kr. 700,- per semester per elev.

Moderasjon

Moderasjon for søsken* eller for flere enn ett fag:

  • Barn nummer to eller fagtilbud nummer to gis 30% moderasjon
  • Barn nummer tre eller fagtilbud nummer tre gis 50% moderasjon
  • Barn nummer tre og ut over tredje barn gis 50% moderasjon. Ut over tredje tilbud per barn gis ingen moderasjon.

*Søskenmoderasjon gis til elever under 18 år.

Friplass

Familier med lav inntekt kan søke om friplass eller reduksjon av satsene. Grensen for å søke følger inntektsgrensen for ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i barnehagene.

Kurs og kortere prosjekter eller workshops prises ut fra prosjektets varighet og innhold.

Annen info

  • Søknad om plass er bindende og gjelder til den blir oppsagt skriftlig.
  • Vil du fortsette på samme tilbud som før sommeren behøver du ikke gjøre noen ting.
  • Ønsker du å fortsette, men bytte fag, må du søke om bytte av fag.
  • Ønsker du å søke om plass eller begynne på enda et tilbud, må du søke plass gjennom Speedadmin.
  • Ønsker du å slutte, må du levere oppsigelse gjennom Speedadmin. 
  • Frist for søknad om ny plass og/eller oppsigelse er 15. mai.


Kulturskolen starter sin undervisning uka etter grunnskolen, og slutter undervisningen uka før. Det er fordi elevene får prosjektundervisning i løpet av skoleåret som avspaseres. Ellers følger kulturskolen kommunens skolerute.

Kontakt

Brian Christer Nebb Rånes
Brian Christer Nebb Rånes
Rektor Åfjord Kulturskole
926 21 468