Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ofte stilte spørsmål

Kan man leie instrument?

Nei. For at elevene skal kunne utvikle ferdigheter, og virkelig lære å spille, er det en forutsetning at de har tilgang på eget instrument som de kan øve på.

Som korpsaspirant får man imidlertid låne instrument av korpset.

Når og hvordan betaler man?

Det faktureres en gang hvert semester. Regning kommer i posten.

Hvor ofte settes prisene?

Prisen justeres årlig. Det gjøres ut fra generell prisstigning, samt eventuelle andre faktorer. Prisen fastsettes av kommunestyret.

Får man refusjon ved oppsigelse innen gitte datoer?

Plassen må sies opp innen fristen for hovedopptaket (15. mai), for å unngå å betale den neste semesteravgiften (over sommeren). Ved oppsigelse av plass i løpet av skoleåret vil det faktureres fullt for det semesteret man er inne i.

Mister man etter hvert automatisk plassen på ventelista?

Nei. Man beholder plassen på ventelista inntil man frasier seg plassen.

Hvordan prioriteres elevene i opptak/venteliste?

Søknader prioriteres i utgangpunktet etter dato. Den første leverte søknaden behandles først. Imidlertid vil det være sånn at man må tilby plass på fagene som har ledig kapasitet. Dermed kan man bli stående uten tilbud, mens senere søkere får plass på «sitt» fag.

Kan en elev benytte flere tilbud?

Elevene kan i utgangspunktet benytte så mange tilbud de vil. Men hvis mange søkere står uten tilbud, og enkeltelever opptar plasser som kunne kommet flere til gode, så kan man vurdere å gi plassen til elever uten plass.

Får man en prøvetime?

Ved oppstart på et tilbud man ikke har benyttet før får man tre prøvetimer, før man må si endelig ja til plassen.

Kan man søke permisjon for en periode, uten å miste plassen?

Ja, man kan søke permisjon. På gruppetilbud vil man beholde plassen. På andre tilbud er man ikke garantert å få plassen tilbake, men det vil bli forsøkt løst.

Hvordan sier man opp plassen?

Da må du logge deg inn i programmet Speedadmin. Alle elever har sin egen side, med brukernavn og passord. Man melder seg ut via dette programmet.

Kontakt

Brian Christer Nebb Rånes
Brian Christer Nebb Rånes
Rektor Åfjord Kulturskole
926 21 468