Du er her: Roan / Administrasjon / Ansatte i administrasjonen
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Roan kommune

Diverse aktuelle telefonnummer

 

SentraladministrasjonenKlikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.Roy Bjarne Hemmingsen, rådmann, tlf. 72 51 00 01 - Mobil  95 26 33 94

Åshild Hauknes, konsulent, tlf. 72 51 00 19

Heidi Eian Simavik,  sekretær,  tlf. 72 51 00 20Ekspedisjon   Klikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.

Joar Hauknes, konsulent., tlf. 72 51 00 32

Ingar Isaksen, fullmektig,   tlf. 72 51 00 00
Økonomi- og IT avdelingen


Klikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.

Roald Terning, konsulent,   tlf. 72 51 00 07

Iren Aronsen Viken, konsulent, tlf. 72 51 00 08Teknisk og Landbruk.    Klikk på navnet og du kan sende e-post til vedkommende. 

Geir Ola Aune, sektorleder, tlf. 72 51 00 15 Mobil: 41 12 32 46

Harald Selnes,  fagkonsulent jordbruk, tlf. 72 51 00 14  Mobil:  97 14 32 51

Olav Thorshaug, ingeniør, tlf. 72 51 00 13 Mobil 90 18 48 95

Reidar Haugerud, oppmålingsingeniør, tlf. 72 51 00 16

Torill Lindbak, konsulent, tlf. 72 51 00 18Uteseksjonen:

Klikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.

Paul Fjukstad, feier, Mobiltlf.  95 11 58 69

Geir Halvorsen, driftsoperatør, Mobiltlf. 97 72 91 02

Arnold Kiran, vaktmester, Mobiltlf. 47 88 08 82Sosial- og barneverntjenesten

Klikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.

Sosialtjenesten:

Berit Kokkvoll, konsulent, tlf. 72 51 00 33Helsetjenesten 
Helsesøster, tlf. 72 51 00 44 - Mobil 41 14 50 04 

Tore Jensen, fysioterapeut, tlf. 72 51 00 49Pleie- og omsorgsjenesten

Klikk på navn som er understreket og du kan sende e-post til vedkommende.

Harriet Larsen, sektorleder helse og sosial, tlf. 72 51 00 02 Mobil 41 12 33 61

Rita Møllevik, enhetsleder ute- og innetjenesten, tlf. 72 51 00 59 - Mobil    91 84 37 74

Irene Husvang, ergoterapeut, tlf. 72 51 00 48 - Mobil 46 85 12 57 

Kjøkkenet på sykeheimen    72 51 00 52

Vaskeriet  på sykeheimen    72 51 00 56Biblioteket

Heidi Eian Simavik,  biblioteksjef, tlf. 72 51 00 37Oppvekst (skole / barnehage / kultur

Kari Helmersen,  sektorleder oppvekst/kultur     72 51 00 30

Vik-Bessaker skole      72 51 00 73

Brandsfjord skole        72 51 00 65 / 72 51 00 68 / 72 51 00 74

Sør-Roan skole           72 51 00 94

Barnehager

Unni K. Wiik, styrer Tusseladden barnehage mobil 91 85 07 95

Marte A. Karlsen mobil 90 83 10 09

Tusseladden barnehage   72 53 77 52

Brandsfjord barnehage     72 51 00 77

Vik-Bessaker barnehage  72 53 00 39 NAV Nord-Fosen (Roan, Osen og Åfjord, tlf. 55 55 33 33

Roan kommune, 7180 Roan, tlf: 72 51 00 00, faks: 72 51 00 99, e-post:
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS