Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vedtok ny reguleringsplan for Brennholmen

Målsetningen med planen er å tilrettelegge for landbasert oppdrett.

Kommunestyret har 18. juni 2020 vedtatt ny reguleringsplan for Brennholmen. Plan-ID er 202001.

 

Klage på vedtaket

Eventuelle krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen. Det samme gjelder krav om innløsning etter plan- og bygningsloven.

Det er mulig å klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig til kommunen. Klagen må være innkommet innen 15.07.2020. Adressen er Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. E-postadressen er postmottak@afjord.kommune.no.

Lenker

Vedtaket er fattet etter plan- og bygningsloven § 12-12.

Kontakt

Kjell Vingen
Arealplanlegger
906 90 335