Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse i Trøndelag: To HUNT-rapporter er offentliggjort

Rapportene omhandler helse og kronisk sykdom, samt levevaner. Åfjord kommune er en del av rapportene.

Innsamlingen av data til HUNT4 ble gjort i 2019.

Trykk her for delrapport om Helse og kronisk sykdom

Her finner du delrapporten om levevaner i Trøndelag

Vi retter en stor takk til innbyggerne i Åfjord som deltok med svar. Bidragene og kunnskapen fra HUNT gjør at man kan drive et godt arbeid med folkehelsen både lokalt og regionalt.

Om HUNT

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet for over 40 år siden. Den er en av verdens største helseundersøkelser. Dataene har blitt en enorm ressurs for helseforskning i hele verden. 140 0000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag har tidligere deltatt. I 2019 ble HUNT utvidet til hele Trøndelag. Undersøkelsen var frivillig og gratis.

Data som samles inn skal brukes til:

  • forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål
  • bedre behandlingsmetoder og medisiner
  • forebygging av sykdommer
  • bedre folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt

Ved å følge endringer i folkehelsen over tid, kan man finne ut hva som gir god helse og hindrer sykdom.